Vita a feltámadásról

“Ha pedig Krisztus nem támadt fel, akkor üres a mi igehirdetésünk, de üres a ti hitetek is.” (1Kor 15,14).

Pál apostol ezen érvelése ma is igaznak számít ugyan, de történelmileg nem tárgyalható. Az ugyanis, hogy ténylegesen mi történt a halála után Jézussal, a hiányzó történelmi források híján homályban marad.

Az események rekonstrukciója tekintetében csakis a Biblia könyvei szolgálhatnak felvilágosítással. Az Újszövetség egyik legrégebbi töredéke ezt írja:

Jézust „Eltemették és – ugyancsak az Írások szerint – feltámadt a harmadik napon” (1Kor 15,4)

ez utalás arra, hogy Jézus feltámadását nem lélek és test szétválásának értelmében fogták fel, hanem valós, testi történésként.

Teológiai érvként a feltámadáson az Isten általi új életre keltést értjük. Isten majdan az emberiséget is fel fogja támasztani halottaiból. Eszerint Jézus személyében beváltotta azt, amit a zsidó iratok megjövendöltek. Végezetük az evangéliumok a húsvét történetében beszámolnak arról, hogy az események miképpen zajolhattak le. Nők, Mária és magdalai Mária fedezték fel elsőként az üres sírt. Ezt követően előbb Péternek, majd másoknak is megjelent Jézus, amit ők csakis Jézus feltámadásaként tudnak magyarázni.

A történeti kérdés már az üres sír problémájával kapcsolatban megfogalmazódik, ami szintén kívül esik az empirikus bizonyíthatóságon. s egyfelől minden korszakban találgatásokra késztetett (Jézus nem halt meg, hanem titokban kitört sírjából, és Indiába utazott), másfelől egyes modern teológiájat arra indított, hogy bizonyítékok hiányában tagadják Jézus testi feltámadásának történeti valóságát. Érvelésük arra hivatkozik, hogy Isten a saját maga által teremtett világ rendjén nem fog természetfölötti módon túllépni, méh a halálból való feltámasztás révén sem.

Mivel a feltámadás ténye az újszövetségi iratokban több, egymástól különböző helyen is megtalálható, az egyháztörténészek továbbra is azzal a feladattal szembesülnek, hogy ezt a tényállást elfogadhatóvá tegyék azon emberek számára, akik mindenben kételkednek.

2 Likes

Comments: 0

There are not comments on this post yet. Be the first one!

Leave a comment